Praktisk info

VIKARER, FRAVÆR OG PERMISJONER LEGER

Ferie uke:

Nina Langlo - 28, 30, 31, 32.
Petter Høisen – 25, 26, 27, 30
Christine Karlsen – 27, 28, 29, 31.
Jeanine Melby – 29, 30, 31, 32.

 

PRISLISTE ATTESTER oppdatert juni 2020

Honorar for erklæringer og attester inngår ikke i frikortgrunnlaget. 

Førerkortattest
650,-
 Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Statens vegvesen)
Legeerklæring til transporttjentesten for funksjonshemmede (TT-kort) 300,-
 Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Malvik kommune)
Søknad om parkeringstillatelse for funksjonshemmede 300,-
 Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Malvik kommune)
Ledsagerbevis 300,-
Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Malvik kommune)
Attest ved skolefravær  150,-
Øvrige attester
Tidsbruk under 15 min 150,-
Tidsbruk over 15 min 300,-
 Enkelte særforbund har fastlagte skjema (Sportsdykkere, Forsvaret, Falskjermhopping, Antidoping etc.) Pris på forespørsel, salærtakst og tidsbruk.