Praktisk info

VIKARER, FRAVÆR OG PERMISJONER LEGER

Medisinstudent Mats Bjørnstadjordet er vikar i sommer.

FERIE LEGER 2022:

Nina Langlo uke 27, 28, 29, 30.

Petter Høisen uke 29, 30 , 31, 32

Christine Karlsen uke 28, 29, 30, 31
Jeanine Melby uke 25, 26, 27, 28
Inga Lambine uke 31, 32, 33

 

 

PRISLISTE ATTESTER oppdatert mars 2022

Honorar for erklæringer og attester inngår ikke i frikortgrunnlaget. 

Førerkortattest
700,-
 Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Statens vegvesen)
Legeerklæring til transporttjentesten for funksjonshemmede (TT-kort) 300,-
 Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Malvik kommune)
Søknad om parkeringstillatelse for funksjonshemmede 300,-
 Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Malvik kommune)
Ledsagerbevis 300,-
Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Malvik kommune)
Attest ved skolefravær  150,-
Øvrige attester
Tidsbruk under 15 min 150,-
Tidsbruk over 15 min 300,-
 Enkelte særforbund har fastlagte skjema (Sportsdykkere, Forsvaret, idrettssutøvere etc.) Pris på forespørsel, salærtakst og tidsbruk.