Praktisk info

TURNUSLEGE, VIKARER, FRAVÆR OG PERMISJONER LEGER

Vår turnuslege er Samah Abdelkareem. For tiden ingen vikarleger.

 

FERIE LEGER 2022:

Nina Langlo uke

Petter Høisen uke

Christine Karlsen uke
Jeanine Melby uke
Ingvild Risan Hole uke

 

 

PRISLISTE ATTESTER oppdatert 19. januar 2023

Honorar for erklæringer og attester inngår ikke i frikortgrunnlaget. 

Førerkortattest
735,-
 Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Statens vegvesen)
Legeerklæring til transporttjentesten for funksjonshemmede (TT-kort) 330,-
 Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Malvik kommune)
Søknad om parkeringstillatelse for funksjonshemmede 330,-
 Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Malvik kommune)
Ledsagerbevis 330,-
Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Malvik kommune)
Attest ved skolefravær  160,-
Øvrige attester
Tidsbruk under 15 min 160,-
Tidsbruk over 15 min 330,-
 Enkelte særforbund har fastlagte skjema (Sportsdykkere, Forsvaret, idrettssutøvere etc.) Pris på forespørsel, salærtakst og tidsbruk.