Praktisk info

TURNUSLEGE, VIKARER, FRAVÆR OG PERMISJONER LEGER

Vår turnuslege er Oda Victoria Tafjord.

 

FERIE LEGER:

Nina Langlo har vikar Andrea Rosten tom. april 2024.

Petter Høisen

Hanna Salberg Skjærseth
Jeanine Melby
Ingvild Risan Hole

 

 

PRISLISTE ATTESTER oppdatert 19. januar 2023

Honorar for erklæringer og attester inngår ikke i frikortgrunnlaget. 

Førerkortattest
735,-
 Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Statens vegvesen)
Legeerklæring til transporttjentesten for funksjonshemmede (TT-kort) 330,-
 Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Malvik kommune)
Søknad om parkeringstillatelse for funksjonshemmede 330,-
 Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Malvik kommune)
Ledsagerbevis 330,-
Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Malvik kommune)
Attest ved skolefravær  160,-
Øvrige attester
Tidsbruk under 15 min 160,-
Tidsbruk over 15 min 330,-
 Enkelte særforbund har fastlagte skjema (Sportsdykkere, Forsvaret, idrettssutøvere etc.) Pris på forespørsel, salærtakst og tidsbruk.