Praktisk info

FRAVÆR OG PERMISJONER LEGER UTOVER EN UKE

Aslak L. Johansen  - Har pemisjon fom. januar 2019 medio april 2020 pga. sykehuspraksis. Vikar er Nina Langlo som har studert ved NTNU og har erfaring fra sykehustjeneste i Harstad.

Petter Høisen  - Har permisjon i 1 år fom. 1. april 2019 pga. sykehuspraksis. Vikar er Sigurd Baldersheim som har erfaring fra legekontorene Medisyd og Sørbyen i Trondheim.

Christine Karlsen 

Jeanine Melby

 

PRISLISTE ATTESTER

  • Førerkortattest 600,- (800,- ved behov for ekstra konsultasjon)
  • Enkel attest (fraværsattester ol.) 100,- (150,- uten legetime)
  • Attest TT-kort/handikapbevis 250,-
  • Attest bokseforbundet 850,-
  • Attest politihøyskolen 1150,-
  • Attest ved adopsjon 500,-
  • Studentutveksling 600,-
  • Øvrige attester; pris basert på tidsbruk