Praktisk info

TURNUSLEGE

Anne Ljones er vår nye turnuslege. Hun har tidligere jobbet som helsefagarbeider og som ambulansearbeider. Hun har også erfaring fra kirurgisk avdeling på Oppdal. Før turnustjeneste jobbet hun også som vikar ved Nardosletta Legesenter. 

 

 

PRISLISTE ATTESTER oppdatert 19. januar 2023

Honorar for erklæringer og attester inngår ikke i frikortgrunnlaget. 

Førerkortattest
735,-
 Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Statens vegvesen)
Legeerklæring til transporttjentesten for funksjonshemmede (TT-kort) 330,-
 Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Malvik kommune)
Søknad om parkeringstillatelse for funksjonshemmede 330,-
 Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Malvik kommune)
Ledsagerbevis 330,-
Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Malvik kommune)
Attest ved skolefravær  160,-
Øvrige attester
Tidsbruk under 15 min 160,-
Tidsbruk over 15 min 330,-
 Enkelte særforbund har fastlagte skjema (Sportsdykkere, Forsvaret, idrettsutøvere etc.) Pris på forespørsel, salærtakst og tidsbruk.