Praktisk info

VIKARER, FRAVÆR OG PERMISJONER LEGER

Ingen vikarer per i dag.PRISLISTE ATTESTER oppdatert mars 2022
Honorar for erklæringer og attester inngår ikke i frikortgrunnlaget. 

Førerkortattest
700,-
 Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Statens vegvesen)
Legeerklæring til transporttjentesten for funksjonshemmede (TT-kort) 300,-
 Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Malvik kommune)
Søknad om parkeringstillatelse for funksjonshemmede 300,-
 Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Malvik kommune)
Ledsagerbevis 300,-
Medbring ferdigutfylt egenerklæring (Malvik kommune)
Attest ved skolefravær  150,-
Øvrige attester
Tidsbruk under 15 min 150,-
Tidsbruk over 15 min 300,-
 Enkelte særforbund har fastlagte skjema (Sportsdykkere, Forsvaret, idrettssutøvere etc.) Pris på forespørsel, salærtakst og tidsbruk.