Hvem er vi?

Leger:

Ingvild Risan Hole

Allmennlege. Utdannet ved NTNU i 2016 og har erfaring fra flere legesentre; Saksvik, Dalgård og Sjøsiden. Tilsynslege Vikhammer helsetun. Allmennpraksis hver dag unntatt onsdager og fredager.

Jeanine Melby

Allmennlege. Utdannet ved NTNU i 2009 og har erfaring fra flere legesentre i Trondheim samt psykiatrisk avdeling Østmarka. Helsestasjonslege tirsdager.
Allmennpraksis hver dag unntatt tirsdager og annenhver fredag.

Nina Langlo

Allmennlege. Utdannet ved NTNU og har erfaring fra allmennpraksis og rehabiliteringsavdeling i Harstad. Allmennpraksis alle dager unntatt torsdager og annenhver fredag.

Petter Andreas Høisen

Spesialist i allmennmedisin. Utdannet ved Universitetet i Gøttingen i 2009 og har erfaring fra Geriatrisk poliklinikk, St. Olavs Hospital og legesenter på Ørlandet. Allmennpraksis hver dag unntatt onsdager og annenhver fredag.

Hanna Salberg Skjærseth

Allmennlege i spesialisering. Utdannet ved Charles Universitetet i Praha. Har erfaring fra flere legesentere, skolehelsetjeneste, helsestasjon og Nidaros DPS. Allmennpraksis hver dag unntatt tirsdager og annenhver fredag.

Medarbeidere:

Merete Kringhaug – helsesekretær

Marianne Strøm – vernepleier

Wenche Værnes – helsesekretær