Hvem er vi?

Leger:

Jeanine Melby

Allmennlege. Utdannet ved NTNU i 2009 og har erfaring fra flere legesentre i Trondheim samt psykiatrisk avdeling Østmarka. Helsestasjonslege tirsdager.
Allmennpraksis hver dag unntatt tirsdager og annenhver fredag.

Nina Langlo

Allmennlege. Utdannet ved NTNU og har erfaring fra allmennpraksis og rehabiliteringsavdeling i Harstad. Allmennpraksis alle dager unntatt torsdager og annenhver fredag.

Petter Andreas Høisen

Spesialist i allmennmedisin. Utdannet ved Universitetet i Gøttingen i 2009 og har erfaring fra Geriatrisk poliklinikk, St. Olavs Hospital og legesenter på Ørlandet. Allmennpraksis hver dag unntatt onsdager og annenhver fredag.

Christine Karlsen

Spesialist i allmennmedisin. Utdannet ved NTNU i 2009 og har erfaring fra Geriatrisk poliklinikk, St. Olavs Hospital. Har videreutdanning innen kognitiv terapi.  Universitetslektor for medisinstudenter fra NTNU enkelte tirsdager og onsdager.
Allmennpraksis hver dag unntatt enkelte tirsdager og onsdager samt annenhver fredag.

Medarbeidere:

Merete Kringhaug – helsesekretær

Marte Nordsteien Ratøyen – sykepleier

Wenche Værnes – helsesekretær